PEFC Česká republika

Přeskočit na navigaci

Podněty pro zlepšení kriterií TUH účastníky regionální certifikace lesů PEFC

Listnatý keř

Při dozorových auditech prováděných certifikačním orgánem a při venkovních šetřeních ÚHÚL se při posuzování plnění kriterií TUH vyskytují podněty pro zlepšení některých z nich. Nejfrekventovanější jsou podněty ke kriteriím definovaným dokumentem CFCS 1003 : 2016.

V části 2.1 Používání pesticidů

 • evidovat použití chemických prostředků v ochraně lesa,
 • dokladovat předávání ochranných obalů od chemických prostředků k likvidaci,
 • při chemickém ošetření kůrovcového dříví používat postřiky umožňující okulární identifikaci jeho provedení,

V části 2.3 Šetrné výchovné, těžební a dopravní technologické postupy

 • dokladovat použití výhradně biologicky odbouratelných olejů v mechanizačních prostředcích a motorových pilách,
 • následně ošetřit poškozené stojící stromy traktorovým přibližováním dřeva,
 • kontrolovat použité materiály u externích dodavatelů služeb a kontrolu dokladovat,

V části 2.4 Sledování, předcházení a zabránění působení škodlivých činitelů

 • evidovat výskyt škůdců a vystavovat ročního hlášení jejich výskytu,

V části 2.4. Trvalost produkce dřeva

 • zalesnit ve schválených zákonných lhůtách,

V části 4.4 Péče o zdroje a genetickou kvalitu reprodukčního materiálu

 • dokladovat původ použitého reprodukčního materiálu,

V části 4.7 Chráněné lesy

 • při hospodaření v chráněném území zajistit seznámení odborného personálu s povinnostmi spojenými s jeho obhospodařováním,

V části 6.3 Počet a vzdělávání pracovníků v lesnictví a výzkumná činnost

 • stanovit jednotný systém pro vedení, ukládání a uschovávání záznamů o školeních,

V části 6.4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců

 • zajistit závodní preventivní péči a periodické prohlídky pracovníků v souladu s platnou právní úpravou a vést evidenci o nich,
 • založit a vést knihu úrazů,
 • vypracovat a průběžně aktualizovat traumatologický plán, vést a ukládat zápisy o provedených školeních a přezkoušeních.

 

Copyright © 2009 Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR | Tvorba www prezentací | Mapa stránek